ØstersøJazz

     Festival

           kører videre!

Kære Jazzvenner!


Vi har længe været bekymrede over situationen omkring festivalens fremtid pga flere bestyrelsesmedlemmers ønske om at trække sig tilbage, men på vores generalforsamling den 18. november blev disse bekymringer gjort til skamme.


Flere af de fremmødte til generalforsamlingenen stillede sig således velvilligt til rådighed så den ny bestyrelse nu ser sådan ud:


Medlemmer af den ny bestyrelse:

Michael Gaunt (ny)

Franz Bomberg (ny)

Bastian Noreen Larsen (ny)

Poul Ortved Lund (ny)

Steen Amstrup (ny)

Kurt Tranberg

Lars Hansen


Suppleanter:

Niels-Gyde (ny)

Tony Vilsøe


Udtræder af bestyrelsen:

Svend-Erik Nielsen (Formand)

Gert Møller-Jensen

Olav Elvang